تعهد و شفافیت {سوالات متداول}

تعهد و شفافیت

پس از ثبت نام در سایت کیف فروشی و تکمیل شدن مراحل ثبت نام ، ثبت نام شما مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید شما  به عنوان فروشنده می توانید فعالیت خود را آغاز کنید .

مشتری مداری و حمایت از مصرف کننده در رأس همه ی ارزش های کیف فروشی قرار دارد و از آن جا که خریداران نه تنها مشتری کیف فروشی بلکه مشتری همه ی فروشندگان هستند ، جلب رضایت مشتری باید اولین و بالاترین اولویت همه ما باشد . 

شما می توانید با ثبت نام در سایت کیف فروشی فروشنده کیف خود باشید . و طبق دستور العمل های داده شده می توانید ثبت نام خود را انجام دهید و یک شعبه مجازی در کنار سایر فروشندگان کیف داشته باشید .

در صورتی که فروشنده  کیف قادر به تأمین سفارش خود نباشد .آن سفارش لغو شده و این مورد در عملکرد فروشنده لحاظ خواهد شد . همچنین عدم تأمین کالا به شما اطلاع خواهد داده شد . 

یکی ازراه هایی که می توان در سنجش کیفیت و خدمات فروشندگان کیف توجه کرد به نوع فروشنده آن است  که ستاره هایی که در صفحه فروشنده درج شده ،نظر و درصد رضایتمندی مشتریان از خرید کالا ها است . 

در بازارگاه آنلاین  کیف فروشی ما بستری را برای فروشندگان فراهم کردیم تا بتوانند کیف های خود را درکیف فروشی بفروش برسانند ،در این صورت هر فروشنده کیف می تواند کیف خود را هر قیمتی کهمدنظرش است در سایت برای فروش بگذارد و احتمال اینکه کیفی با یک ویژگی مشترک با قیمت متفاوت بفروش برسد . 

فروشنده کیف می تواند مستقیمأکیف  سفارش داده شده را به مشتری تحویل نماید . از مزیت این اقدام ارسال سریع تر کیف از فروشنده به مشتری می باشد . کیف فروشی امیدوار است در این طرح حداقل زمان رسیدن کیف به دست مشتری زودتر باشد و یک قدم بزرگ برای کم کردن زمان رسیدن سفارش به مشتری افزایش رضایتمندی شده  .