در کیف فروشی بفروشید

کیف فروشی

ورود به پنل فروشندگان

چرا کیف فروشی جای خوبی برای فروش است؟

فروش آنلاین 24/7در هر نقطه از کشور

24ساعته در تمام هفته ،می توانبد سفارش بگیرید و بفروشید

گزارش مالی ،وتسویه زود هنگام

طی حداکثر 72 ساعت کاری تسویه انجام می شود

بازرگردان کالا

استفاده از تبلیغات و کار با پنل ساده

با تبلیغات و استفاده از پنل فروشتان افزایش دهید

امکان ارسال توسط کیف فروشی

می توانید بسته بندی و ارسال را به کیف فروشی بسپارید

بازدید روزانه

کیف شما در ویترین تخصصی بازار آنلاین کیف ایران نمایش داده می شود

ثبت نام در24ساعت ،7روزه هفته

بعد از تایید ثبت نام ،تمام مراحل فروش آنلاین را یاد میگیرید